هراس شب

من از هراس شب پرم برق چشای تو کمه
توی نگاه امشبت یه حس گنگ و مبهمه
یه درد سردرگمی تو نوازشت حس می کنم
به من بگو اگه دلت اسیر دستای غمه

ترانه های کهنه ی دفترمو ورق بزن
یادت میاد که بی تو خط خطی شدن بدست من؟
ببین بخاطر تو با دنیا می جنگم شب و روز
مخاطب ترانه هام! تو از جدایی دم نزن

سپیده

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/1264کپی شد!
991
۱۵