میخوای بری

میخوای بری اما به تو«خدانگهدار» نمیگم
حرفایی که تکراریه، من دیگه اینبارنمیگم

میخوای بری امایه روزبیا کنارمن بمون
وقتی دلت تنگه برام شعرای «حافظ» روبخون

برو میخوام دست خدا پشت وپناه توباشه
خورشیدو ماه آسمون چراغ راه توباشه

دلم بهم میگه یه روز میای کنارم می مونی
سرروی شونه م میذاری ترانه هامو میخونی

بی تو میشینم توشبام فکرتباهی میکنم
من دلمو با تو دارم اینجوری راهی میکنم

روجایِ پای تو میخوام یه شاخه ی گل بکارم
بارون بشم روی تنش هرروز و هر شب ببارم

تاوقتی یک روزرسیدی ازسررات گل بچینی
اشک منو تو آینه ی برگای اون گل ببینی

میخوای بری اما به تو«خدانگهدار» نمیگم
حرفایی که تکراریه من دیگه اینبارنمیگم

بارونه توچشمای من نگاه بکن پشت سرت
تاببینی اینجا یکی نشسته بازمنتظرت

…تاببینی اینجا یکی نشسته بازمنتظرت

https://www.academytaraneh.com/12373کپی شد!
1034
۱۳