ترانه های قدیمی

این شبا نیستی کنارم /// ببینی چه حالی دارم

از غم نبودن تو /// مثه ابرای بهارم

نیستیُ غم نبودت /// زده آتیش به وجودم

درد تنهایی نشسته /// روی قلبُ توی جونم

خیلی سخته نمی دونم /// آخر قصّه چی میشه

اونی که واسش می مُردم /// قسمت دل کی میشه

همه ی دنیام تو بودی /// رفتی دنیام زیرُ رو شد

حیف این حـِس قشنگم /// که به پای تو حَروم شد

حالا این لحظه ی آخر /// توی چشم من نگاه کن

من اَزت چیزی نمی خوام /// فقط اسممُ صدا کن

https://www.academytaraneh.com/12285کپی شد!
1438
۱۶