ازم فاصله میگیری به این فاصله میخندم
تواین روزای تنهایی به فردا دل نمیبندم
تو ساده میگذریو ،من تواین تقدیر جا موندم
واسه از نو شروع کردن چه ساده من دعا خوندم
دعا کردم برگردی ،دلم با رفتنت لرزید
شاید واسه تو کم بودم که حرفامو خدا نشنید
نگو که قسمت ما بود ،نگو که کار تقدیره
دلم از این جدایی ها داره بدجوری میگیره
گره کردم دستامو به دستات تا تو برگردی
ببین با دستایی که تودستات بود چه ها کردی……….الهام حنفی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/12175کپی شد!
1682
۸۳