بی نام

سلام به همه دوستان

البته ناقصه هنوز تکمیلش نکردم تا این لحظه ولی خوشحال میشم نقدش کنین.

دقیقه ای سکوت کن برای من که مردم
بازی نکردم اما ازت شکست خوردم

راه رفتنم دروغه کارام غیر عادی
تو انتظار اعجاز ولی تو رخ ندادی

مترسکی که خوابید مزرعه ای که پژمرد
پیوند من به قلبت شروع نکرده پس خورد

یه اتفاق ساده دنیامو زیر و رو کرد
دستی که واسم افتاد باختنمو شروع کرد

https://www.academytaraneh.com/12095کپی شد!
1409
۹