خداحافظ

خداحافظ دلم با تو همیشه شاد و روشن بود
با تو آغوش خوبیها همیشه رو به من وا بود

خداحافظ شبیه من شاید هرگز نشه پیدا
غروب آخری شاید باشه غمهات ناپیدا

خداحافظ دیگه دستام شبیه رمز جادو نیست
دیگه چشمای من انگار واست چشمای آهو نیست

خداحافظ دلم بدجور واست غمگین و دلتنگه
دل تو نازنین انگار که جنسش سخت و از سنگه

خدا حافظ غروب ما کمی دلگیر و زخمی شد
خداحافظ که چشمام باز دوباره خیس و ابری شد

خداحافظ نگاهم کن که آروم از تو دل کندم
نکندم دل ولی شاید دارم بارم رو میبندم

خدا حافظ عزیز من هنوز عاشقتر از پیشم
کمی با من مدارا کن نرو تو هرگز از پیشم

https://www.academytaraneh.com/1188کپی شد!
931
۸