خوشبختــــــــــــــی…

 

مثـــــــــل دل پروانه قبل از اوج

دل کندم از تو به همین سختی

هر شب دعـــــــا کردم برای تو

از دور می دیدم که خوشبختی

 

 

از دور میدیدم که می خنــدی

از دور میدیدم دلت شـــــــاده

احساس من تقدیم قلبـی که

اینجـــــور عشقـو یاد من داده

 

 

وقتی ته قلبت یه احسـاسی

تو دست شـــادی اوج میگیره

دیگه فـــــــــــدای تو اگه اینجا

تو خلوتش انسانی می میـره

 

 

من هـــرشبو تا صبح تــو برزخ

با خاطراتت تو خودم مُـــــردم

از دور دنیـــــــــای تو رو دیدم

این خنـده هاتو با خودم بردم

 

 

هــــــــر روز می بینم که اون آروم

میـــــره ، درو با خنـــده می بندی

من چی میخوام جز شادی قلبت ؟

چی بهتـــر از اینکه تو می خندی ؟

 

https://www.academytaraneh.com/11826کپی شد!
1124
۵۱