غروب جمعه

عصر غروب جمعه باز

کنار مهر و جانماز

تو لحظه راز و نیاز

دستامو سوی آسمون

دوباره می کنم دراز

میگم خدای آسمون

مهدی صاحب الزمون

امامونو برسون

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/11781کپی شد!
1088
۲۲