سینِ سلامتی…

در خوانِ رزق و نعمت و لطف خدا
سینِ سلامتی، ارزانیِ شما…

به نام حضرتَ‌ش
که بر خوانِ پُر وسعت‌َش
غرق‌یم بی‌منتَ‌ش در عمقِ نعمتَ‌ش
و امیدوار به رحمتَ‌ش
بی‌آن‌که خالصانه دانه‌ای شُکر بکاریم در زمینِ پُر برکتَ‌ش.
امید که این‌بار در این بهار
بذر پندار،گفتار و کردار نیک نِشیند به بار، به خواستِ پروردگار.

نوروزتان پُر از شکفتن 🌾🌿🪴

#مهدی_دمی‌زاده
#مهدی‌دمی‌زاده
#سال۱۴۰۳خورشیدی
#بوک‌مارک #بوک_مارک #پادکست_بوک‌مارک #پادکست_بوک_مارک

کانال تلگرام اشعار، نوشته‌ها و پادکست‌ها:
https://t.me/MehdiDamizadeh
صفحه اینستاگرام:
https://www.instagram.com/mehdi_damizadeh

https://www.academytaraneh.com/115823کپی شد!
92
۱