دوم قسمت

کدوم

قسمت

“کدام قسمت این قصه از تو بیزارم

 

کدام قسمت این قصه دوستت دارم ؟

 

 

 

که انتخاب شوم بین عشق و نفرت تو

 

عذاب می کِشدم از من ِ خود آزارم !

 

 

 

اگر خودت بروی چشم باز پنجره ام

 

ولی اگر که بمانی همیشه ، دیوارم

 

 

 

نه ذوق و شوقِ دوباره به دست آوردن

 

نه اختیار فرار دوباره … ناچارم ↓

 

 

 

که اعتماد به یک درصد احتمال کنم

 

و بعد علت را از خودم سوال کنم

 

 

 

عذاب مطلق قبل و نیاز نسبی بعد

 

هنوز مانده که من با گذشته حال کنم

 

 

 

دوباره برگردم به نگاه گرمت که

 

چه اتفاق بیافتد… چه من خیال کنم !

 

 

 

نگاه کرد به آغاز راه بازنده

 

چه مانده بود به جز ترس، ترس از آینده

 

 

 

شباهت من ِ دیروز با تو ِ فردا

 

تفاوت غلط انداز گریه و خنده

 

 

 

نداشتن … همه عمر منتظر بودن

 

هنوز خواستن از یک خدای بخشنده

 

 

تمام کرد رمان را و خط بعد نوشت :

 

« سه شنبه ، ساعت ۹ ، دوستت نویسنده »”

https://www.academytaraneh.com/115800کپی شد!
188
۳