این ترانه در صف انتظار ضبط و پخش، بی صدا ماند

چتر

همین امشب خودم ویس میگیرم میذارمش اینستا 🥲 تا هم از خوندش هم از شنیدنش رنج ببرید😅

 

دلم چتر می خواد
واسه بار آخر
دلم حرف می خواد
یه چن لحظه بیشتر

دلم اشک می خواد
ولی بی صدا،شور
دلم میزنه باز
چه غمگین چه ناجور

یه غم ذره ذره غرورم رو خورده
یه فنجون قهوه که خوابم رو برده
چه احساس تلخیه، شیرین نمیشه
واسه حال بد خنده تضمین نمیشه

یه کم تار چشمام یه کم خیس گونه،م
یه چن تار موهام سفیده رو شونه،م
پسه هفته هایی که می رفتن از یاد
دلم جمعه ها صبح یه کم واژه میخواد

دلم عطر میخواد
یه کم موندگارتر
دلم عشق می خواد
به هم سازگارتر

دلم رقص میخواد
مثه برگ تو باد
مثه موج دریا
که می رقصه آزاد

امضأ  ☃️   ۹۹/۳/۲۰ 

https://www.academytaraneh.com/115789کپی شد!
117
۴
۱