چن تا بهار گذشته

چن تا بهار گذشته

 

 

چن تا بهار گذشته ؟

چن تا خزون رسیده ؟

این کاج قد کشیده

چن تا کلاغو دیده ؟

 

چن تا ستاره هر شب

میفته روی زمین ؟

چنتا پلنگ گشنه

نشسته توی کمین ؟

 

چشاتو هم بزاری

یه برّه غرق خونه

درخت پر شکوفه

تنش رو میتکونه

 

چنتا درخت هر سال

چوبه ی دار میشه

چنتا ستاره هر شب

دنباله دار میشه ؟

 

چشاتو هم بزاری

یه برّه غرق خونه

درخت پر شکوفه

تنش رو میتکونه

 

=======

ترانه ای در دست اجرا در سبک راک اند رول

 

https://www.academytaraneh.com/115784کپی شد!
305
۱۸
۱