من از این همه عاشق بی معشوق بودن خسته ام

باریدی و باریدی

من از این همه عاشق بی معشوق بودن خسته ام.....

بگو چی می خوای

حالا که نزدیکی

مثل بال پروانه

دردانه ای دردانه

 

بگو چی دیدی

از من بیچاره

از دلم که بیماره

شبا تا صبح بیدار

 

مراقب قلبم باش

نازکه مثل شاپرک

بگو که می دونی

قلبم خورده ترک

 

بگو چی دیدی،عشقم

که بارون شدی

رو پلکِ خستم

باریدی و باریدی

 

این آخرین فرصته

بگو چی تو قلبته

گفتم که عاشقتم

قول دادم مراقبتم

 

تو دنبال بهونه ایی

تا من ازت خسته بشم

بگو حتی دیونه ایی

ازت دست نمی کشم

 

 

ه

https://www.academytaraneh.com/115771کپی شد!
159
۱