برف رو دوست دارم

روزای برفی

دارم جون میدم نمی بینی از درون پوسیدم نمی دونی

روزای سرد برفی

به یاد تو می افتم

تو کوچه مون از عشق

میگفتی می شنفتم

 

هنوز میون برفا

قاب شده رد پامون

گرما میده به کوچه

اون گرمی دستامون

 

تو بعدِ کوچ سرما

سفر کردی و رفتی

از کوچه های قلبم

گذر کردی و رقتی

 

هنوز به یاد چشمات

اشک های سرد می ریزم

به دنبالت تو برفا

مثل برگ پاییزم

 

بچه های تو کوچه

به من میگن دیوونه

برفا رو پارو میکنم

تا که عشقم بدونه

 

تو کوچه های برفی

میخوام تو رو ببینم

سرمای هر زمستون

واسه ت چله نشینم

https://www.academytaraneh.com/115746کپی شد!
179
۷