۱۵بار

پانزده بار

پانزده بار

مرگ را بی هراس تجربه کن

 

پانزده بار در دقیقه بمیر

 

پانزده بار به خودت شک کن

 

بعد این اتفاق را بپذیر

 

 

 

 

 

پانزده بار با خودت بشمار

 

تا نفسهای لحظه ی آخر

 

زجر یک انتظار لذت بخش

 

لذت انتظار زجر آور…!

 

 

 

 

 

پانزده بار پک بزن به خودت

 

دود شو در پیاده رو آرام

 

“وینستون” وار ته بکش، له شو

 

با قدم های عاشقی ناکام

 

 

 

 

 

تا که یک ربع دیرتر برسی

 

فحش و نفرین نثار هر چه که هست

 

بغض و قلب  و غرور و هرچه که بود

 

پانزده بار در دقیقه شکست

 

 

https://www.academytaraneh.com/115718کپی شد!
168
۴