عکّاسی خیابانی 📸

این زندگی زیباست ☃️

زمانی برای شاعرِ تازه کار وقتی ریتم نسبت به شعر در اُلویت بآشع! ❌

از پشتِ دریاها
مهتابِ زیبا رو
آرامُ با لبخند
مثلِ گلی کم رو
می روید و هر شب
فوّاره می پاشد
سیمین و بی پروا
چون افسری ارشد
این زندگی دیوانست، دیوانگی زیباست، این زندگی زیباست
خورشیدِ آتش خو
شب صبح شد با او
از خنده هایش باز
آرآم شد آهو
آغوشِ گل وا شد
پروانه می رقصید
آوازِ بلبل ها
در باد ها جاوید
این زندگی دیوانست، دیوانگی زیباست، این زندگی زیباست

ایــن زنــدگــی زیــبــاســت

#وحید_نوری_تفت ☃️

https://www.academytaraneh.com/115678کپی شد!
115
۵
۱

  • gelauol2005 درود جناب نوری تفت عزیز می توان گفت در نوع خود جالب بود ممنون که به اشتراک گذاشتید پیروز باشید
  • حامد تقی خواه وحید جان شاید ایرادم خیلی فنی باشه و تسلط کامل بر عروض بخواد اما چنین توقعی درحال حاضر ازت زیاد باشه امما نمیگم تا همه مون در کنار هم بیاموزیم ک من هم قبلا اموختم پس ادعایی نیست ولی بعد این درازگویی ها برسیم به اصل حرفم .....در " افسری ارشد " خروج وزنی داشتی و شاید به این توجه نکردی ک وقتی پس از (ی) فتحه اومده هرکاریش بکنی میشه : اف / س/ ری / یر / شد ....و وقتی دو صامت (ی )متوالی میاد اولی تبدیل به کوتاه میشه مثل سیاه ک میشه سِیاه مثل دیارمیشه دِیار،اریوبرزن میشه آرِیوبرزن و...
    • vahidnouritaft حامد جانِ تقی خواه عزیزم♥️ از همه ی من، فقط همینم مونده که وقتی دلم میگیره یا خیلی حالم خوبه، مینویسم پس ی معذرت خواهی به چشمات بدهکارم که خط خطی های منو میخونید و ی تشکر بزرگ و لایتنهی بابت تمام مهربونی هات که هر بار و هر جا که لازم بوده راهنماییم کردین هر چند.... میدونم شاگرد خوبی نیستم ☃️ و ممنون از این آکادمی خوب🌹
      • حامد تقی خواه به مرور زمان وزن ملکه ذهنت میشه و بهتر و بهتر میشی