ترانه

فصل مبادا 🍁🍂

نذار كه دغدغه هامون مانع احساسمون شه

پاییز فصل مباداس

بیااا و بغلم کن

شوقِ تو چشمام پیداس

نگاه به چشم تَرَم کن

شاید فرصتى نباشه

نرسه فصل رسیدن

شاید اینجاس آخر راه

واسه دیدنو شنیدن

نذار که دغدغه هامون

مانع احساسمون شه

بیا تا زردىِ پاییز

مثل یه رنگین کمون شه

پاییزو فصل قشنگش

با تو و بوى تو همراس

اون صداى دلنوازش

صداى خش خشِ برگاس

دست تو دستو عاشقونه

هیچکسى این دور و بر نیس

بجز دیدار دوتایى

هیچ قرارى تازه تر نیس

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/115573کپی شد!
198
۶