بوی کباب

با گریه و خنده
می‌گی از آینده
حالی‌ته که این‌جا
بوی کباب-دنده
گوشت خرِ مُرده‌س!

احساسِ الانِ‌ت
اینه: نمی‌خوانت
جون کندی فهمیدی
تیتراژ پایانِ‌ت
حسی رودَس خورده‌س!

توو مرز آزادی
جُف چشمتو دادی!
اما نمی‌خوای که
بی‌خنده و شادی
رو این زمین باشی

از ترس یخ کردی
اما با خون‌سردی
هی زیر لب می‌گی
کاشکی که برگردی
بازم جنین باشی!

داد می‌زنی: حاجی!
تو شاه بی تاجی!
چیزی نذاشتی که
بی‌رشوه و باجی
از سفره بردارم

من که همین هستم
پایین‌ترین هستم
تنها به لطف تو
اهل اوین هستم!
بازم بدهکارم!؟

#مهدی_دمی‌زاده
#مهدی‌دمی‌زاده

کانال تلگرام اشعار و نوشته‌ها:
https://t.me/MehdiDamizadeh
صفحه اینستاگرام:
https://www.instagram.com/mehdi_damizadeh

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/115556کپی شد!
186
۲