آب خوش

( آب خوش )

گریه م میگیره از این

روزای تیره…دنیا

قلبم شکستی ای کاش

قلبت بگیره …دنیا

سخته نفس کشیدن

وقتی که روی دستات

اونی که دوست داریش

آروم بمیره ..دنیا !

هر روزمون عذاب و

هرشب عذاب اما

ما روو به آسمونیم

با چشم خیره…دنیا

ما مردمان این خاک

بی آرزو و رویا

از زندگی دلامون

بیزاره…سیره…دنیا

یک عمره بی خبر از

حال همیم و غافل

قدر همو میفهمیم

روزی که دیره..دنیا

فایده ش چیه جوانی

وقتی که قلبمون توو

زندون روزگارت

عمری اسیره..دنیا

انگار خاک مرده

پاشیده روی این شهر

آب خوش از گلومون

پایین نمیره..دنیا !

 

شاعر :
(عباس مقدم)

https://www.academytaraneh.com/115531کپی شد!
197
۶
۲