بغض

بغض

بازم امشب به چشمام خواب نمیره پر بغضم میخواد گریم بگیره چشام قده یه برکه آب داره مگه آدم چقد اعصاب داره

 

بازم  امشب  به چشمام خواب نمیره
پر بغضم میخواد گریم بگیره
چشام قده یه برکه آب داره
مگه  آدم چقد اعصاب داره
الهی واسه این دلم بمیرم
هنوز پای توو عشقه تو گیرم
همش به عکس رو دیوار خیرم
همه میگن دارم از دست میرم
یه خوابه آروم و راحت ندارم
به تنهایی هنوز عادت ندارم
نموندی حسرتت موند رو دل من
چقد گفتم نرو موقعه ی رفتن
تا رفتی قلب من شد تیکه پاره
تو رو مث من هیشکی دوست نداره
بیا برگرد بازم حرفه تو باشه
بیا تا زندگیمون رو به راشه
بگو هر جوری من اون شکلی میشم
عجیب  میخواد دلم  برگردی پیشم

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/115519کپی شد!
184
۴
۱