( خوبی خدا ؟ )

(  خوبی خدا ؟ )

سلام خوبی خدا امشب
دلم آشوبه..بیداری؟
میخوام چیزی بپرسم من
اجازه میدی..میذاری؟

تو که پهناور این دنیا
رو خلقش کردی اما پس
سر ما میکنی نازل
چرا هرچی بلا داری؟

چرا این نقطه ی کوچیکی که
ما توش قرار داریم
شده مهد بلاء و
مرکز فقر وگرفتاری

یه جا  سر میبره داعش
یه جا میریزه خون طالب
جنایت میکنند اما
به نامِ دین و دینداری

یه جا آتیشه جنگلها
یه جا سیل و زمین لرزه
یه جا هم بچه میفروشند
مردم از رو ناچاری

برادر با برادر دشمن و
در حالِ جنگیدن
توو چشمِِ این جماعت نیست
غیر از خشم و بیزاری

چرا هر چی قشنگی هست
مال اونوره دنیاست؟
چرا ما سهممون شد از
زمونه ذلت و خواری؟

واسه ما بینواها چاره ای
هم نیست جز موندن
ببین هر کی که( داره )
میره سمتِ کوچِ اجباری

زمین گِرده ولی هر چی
عذابه رو سر ماهاست
خدا..دست از سر
خاورمیانه میشه برداری؟؟

شاعر :
( عباس مقدم )

https://www.academytaraneh.com/115513کپی شد!
359
۸
۶