فرق ما

( فرق ما )

 

من به فکر نون شب

من به فکر جای خواب

تو کنار  عشقتی

مست ..توی تختخواب!

من زمین تو آسمون

تو خوشی و من خراب

فرقمون مگه چیه؟

یک سوال بی جواب

تو…حیاط رو به باغ

من توو یک وجب اتاق

زندگی کدومشه؟

تف به این همه عذاب

من به غصه ی لباس

تو .. یه تیپه ( های کلاس )

من توو صف ..برای مرغ

تو..سفارشِ کباب

شاهزاده و گدا

اینه اصل ماجرا

اون کیه که میکنه

نقش ما رو انتخاب؟

تو…تمومِ شادیا

من..توو انفرادیا

دورِ گردنت طلا

دورِ گردنم طناب

شهر و پرچم عزا

مردمان بی غذا

مرگهای بی دلیل

بی حساب و بی کتاب

آخ چه تلخه زندگی

حسرت و دَوَندگی

روو بگیر و میل کن

قرصِ ضدِ اضطراب!!

شاعر :
( عباس مقدم )

https://www.academytaraneh.com/115473کپی شد!
284
۴
۳