درد می‌کند…

وقتی که بُعد فاصله‌ام درد می‌کند
مادر! تمام حوصله‌ام درد می‌کند

نایی نمانده برایَ‌م، سکوت اجبار‌ست
جوری که زبان گِله‌ام درد می‌کند

دریا شدم، که غرقه در اندوه، گُم شوم
ساحل به ساحل اسکله‌ام درد می‌کند

انگار که واجب است رو به قبله خوابیدن
هر رکعت‌ی از نافله‌ام درد می‌کند

دردی نمانده که آبستنَ‌ش نشوم
دستان پیر قابله‌ام درد می‌کند

آدم شدم، پشت به پشت مهره‌ام شکست
آغاز تلخ سلسله‌ام درد می‌کند

پایان ماجرای من آغاز درد بود
پایان بازِ قائله‌ام درد می‌کند!

#مهدی_دمی‌زاده
#مهدی‌دمی‌زاده
*سیدمهدی‌موسوی: مامان! تمام زندگی‌ام درد می‌کند.

کانال تلگرام اشعار و نوشته ها:
https://t.me/MehdiDamizadeh
صفحه اینستاگرام:
https://www.instagram.com/mehdi_damizadeh

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/115463کپی شد!
267
۳