ترانه

حسرت

عاشق نبودم عاشقم کردی شاعر نبودم شاعرم کردی همش تو فکر خوردن زهرم قاتل نبودم قاتلم کردی ..................

عاشق نبودم

عاشقم کردی

شاعر نبودم

شاعرم کردی

همش تو فکر خوردن زهرم

قاتل نبودم

قاتلم کردی

تو سرزمینت بذر عشق کاشتم

با رفتنت بی حاصلم کردی

تو دفتر عشق اسم ماهم بود

روزیکه رفتی باطلم کردی

حالا که رفتی گورتو گم کن

دیوانه بودم عاقلم کردی

شاید جداییمون خدایی بود

به زنده بودن واصلم کردی

این زندگی یه جاش میلنگید

حالا که نیستی کاملم کردی

یه روز رو میبینم

بگی نفهمیدم

بپرسی با حسرت

چرا ولم کردی؟

از این نویسنده بیشتر بخوانید: