بی‌تفاوت‌ها

شیریم توو قفس
سربازِ بی‌نفس
بازیچه‌ی دستِ
هر کس و هر ناکس

برنو به دوش‌یم و
عروسکِ بُت‌ها!
توو خیمه‌شب‌بازی
ما بی‌تفاوت‌ها
یا ساکت و آروم
یا حزبی از بادیم
اصلاً مهم نیس که
چی جای چی دادیم

با وعده‌های نون
پشت تریبونیم
در مدح این و اون
تنها پی نونیم

حرفای ما گندم
رویای ما سیبه
دغدغه‌مون هر روز
پر شدن جیبه

آدم شدیم اما
انسانیت سخته
یه آدم آروم
یه گاو خوشبخته!

می‌دوشَنمون و
باز شیر می‌سازیم
گاو نَرم باشیم
سرشیر می‌سازیم!

وقتی که خشکیدی
وقتی یه جا وایسی
کارت تموم می‌شه
استیک و کالباسی!

پایانمون اینه
یه شقه رو میخیم
سیاهی لشکرِ
ناچیز تاریخیم.

#مهدی_دمی‌زاده
#مهدی‌دمی‌زاده

کانال تلگرام اشعار و نوشته ها:
https://t.me/MehdiDamizadeh
صفحه اینستاگرام:
https://www.instagram.com/mehdi_damizadeh

https://www.academytaraneh.com/115309کپی شد!
195
۱