گل خودرو

گل خودرو

باتو از لحظه ی روییدن گل حرف میزنم
گل خودرو که منم
زخمای خارو خس و‌میبنی روی تنم ؟

یه زنم ،یه زنی که سوژه میشه بدنم
گل صد برگی که با زوزه ی باد
می میرم جون میکنم

گل خودرو که تن صخره وسنگ
داره بوی وطنم

رخت حبس تو دل دالون سیاه
شده رختم کفنم

گیسای بلند من
چوبه ی بلند دار
طعم مرگ
بوی شکار

مادرای غصه دار
لالایی سر مزار

داغ دل ، هزار هزار
قاصدک چی شنیدی ؟
خبر بیار

رقص زن با دل خون
داد و فریاد و جنون

همه آیه های شک
همه سوره های خون

وعده های داغ نون
جیره خوارای زبون

تیرِ کینه های کور
سینه ی پیر و جَوُون

قصه ی سخت ِنبرد
چشم زخمی ،تن سرد

همه ی قصه ی ما
نَقلِ نامردی و مرد

یه خبر از گل سرخ
یه خبر از دل ماه

یه خبر از سر سبز
یه خبر از ته چاه

زیر گنبد کبود
یه خبر از دَمِ آه

بگو از روی سفید
بگو از روی سیاه

بگو از سر بلند
بگو از سر ِ به راه

تو بگو آخر کار
کی پیاده س
کی سوار

کیه راهو بلده
کی شده طلایه دار

قاصدک خبر بده
قاصدک خبر بیار

https://www.academytaraneh.com/115254کپی شد!
316
۱۴
۱
۶