خانه به دوش

تصویرنویسی

فرش تو زمین و آسمان سقف تو شد
این ماحصلِ خانه به دوشی تو بود

دل کندی و در مسیر هم وقف تو شد
هر نقشِ به زیر پا که کاشی تو بود
وابسته به هیچ و پوچ دنیا نشدی
تو متنی و زندگی حواشی تو بود
در فلسفه‌ی کثرت و وحدت بودی
جمعیت دنیا، متلاشی تو بود
نظمی که جهان و تار و پودش دارد
پشت حرکات ریز و ناشی تو بود

آهسته و پیوسته رسیدن مزدِ
یک عمر تلاش و سخت‌کوشی تو بود.

#مهدی_دمی‌زاده
#مهدی‌دمی‌زاده

کانال تلگرام اشعار و نوشته ها:
https://t.me/MehdiDamizadeh
صفحه اینستاگرام:
https://www.instagram.com/mehdi_damizadeh

https://www.academytaraneh.com/115149کپی شد!
61