بازنده

هنوزم تورو دوست دارم ولی…

هنوزم تورو دوست دارم ولی
می دونم تو این بازی بازنده ام
از حالم نپرس که جوابی نموند
همینقدر بگم که فقط زنده ام

مثه قطب شد این خونه لعنتی
من اینجا گرفتار کولاک شدم
دارم می گذرونم روزامُ ولی
با تنهاییام توی لاک خودم

“از عشق تو چیزی که مونده برام
یه مشت قرص اعصاب و دردِ فقط
می خواستم بشی زندگیم و نشد
شاید خواسته ی من زیاد بود ازت”

تو راحت فراموش کردی و من
گرفتار احساسی برعکس تو
هنوزم پُرم از تب خواستنت
اتاقم شده موزه ی عکس تو

یه جوری دارم زندگی می کنم
به من باشه مرگ انتخاب منه
همه خاطره های خوبم با تو
تو این روزا تنها عذاب منه

https://www.academytaraneh.com/115144کپی شد!
115
۱

  • مریم طاهری درود بر شما، زیبا بود و خوشم آمد بخصوص این قسمت: تو راحت فراموش کردی و من گرفتار احساسی برعکس تو هنوزم پُرم از تب خواستنت اتاقم شده موزه ی عکس تو پایدار باشید و پیروز