من ادامه دارم

ریشه دارم اینجا
هرکی باشی بازم
روبه‌روت پابرجا، یه تنه وایمیسم
روبه‌روی هرکی
که بخواد حرفی از
کم آوردن، رفتن، بزنه وایمیسم

« اگه اَرّه برقی
با تو هم‌دَس باشه
یا رو پشتِ‌ت حتی
نعشِ جنگل جا شه

من ادامه می‌دم
من ادامه دارم
دونه‌هامو حتی
توی خون می‌کارم »

مطمئنم جنگل
یه روز از این روزا
پا می‌گیره بازم، شاخه‌ها گل می‌دن
می‌رسه اون روز که
ساقه‌های نازک
آهنا رو با مشت، به عقب هُل می‌دن.

#مهدی_دمی‌زاده
#مهدی‌دمی‌زاده

کانال تلگرام اشعار و نوشته ها:
https://t.me/MehdiDamizadeh
صفحه اینستاگرام:
https://www.instagram.com/mehdi_damizadeh

https://www.academytaraneh.com/115132کپی شد!
111