بیا اینبار کنارم باش

بیا اینبار کنارم باش

تو با چشمات نگاهم کن نگاهم رو ب خاموشی است نشونم بده دنیارو سر انجامم فراموشی است صدای قلبمو بشنو بگیر دستای سردم رو من از دنیا چی مبخاستم بجز از عشق سهمم رو

تو با چشمات نگاهم کن
نگاهم رو ب خاموشی است
نشونم بده دنیارو
سر انجامم فراموشی است

صدای قلبمو بشنو
بگیر دستای سردم رو
من از دنیا چی مبخاستم
بجز از عشق سهمم رو

برایت قصه ها گفتم
برایت غصه ها گفتم
تو حرفامو نفهمیدی
صدات کردم تو نشنیدی

زدی خنجر ب قلب من
مگه عشق میدونه جنگه
میرم این بار بدون اما
فقط قلب تو از سنگه

هر بار گفتم نفهمیدی
بیا این بار کنارم باش
من از تنهایی یخ کردم
زمستون رو تو یارم باش

حالا که ساکت و سردی
تو این بازارِ نامردی
برای قلب و روحِ من
فقط دردی، فقط دردی

شبا با گریه و زاری
ب فکر بودنِ باتو
روزا از دل میپرسم
چرا دست بر نمیداری!؟

از این نویسنده بیشتر بخوانید: