برای تو

شادی یعنی چشمات از عشق پر باشه هر روز کنار تو چشمای من واشه

دنیایه من یعنی
ما بین بازوهات
یه سرزمین بکر
تو موجای موهات

شادی یعنی چشمات
از عشق پر باشه
هر روز کنار تو
چشمای من واشه

دستات یعنی مهر
آبان که چشماته
آتیش آذر ماه
تو لمس دستاته

شهریوری گرمی
آفتابی آرامش
این حس زیبا رو
بدجوری میخوامش

خردادی تابستون
جذابی ،آتیشی
بانویِ رویایی
کی قسمتم میشی

با تو دلم کوکه
رو ریتم خوشبختی
تو با این حس و حال
در واقع همدستی

فروردین عطرت
بوی خوش عیدی
تو خواب نمی دیدم
که بله رو میدی!

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/114977کپی شد!
315
۲
۱