ساده گفتی برو

همیشه فکر میکردم دلت فقط با منه

کاش اینو میدونستم به فکر دل کندنه

همیشه احساس من تو بودیو عشق تو

بعد یک عمر عاشقی چه ساده گفتی برو

میرم از پیش چشمات تا که تنها بمونی

شاید تو اوج غمهات قدر منو بدونی

اگر چه خوب میدونم دورو ورت شلوغه

هرگز تنها نمیشی تنهاییات دروغه

همیشه فکر میکردم لایق دوست داشتنی

یه لحظه ام فکر نکردم که تو جدا از منی

یادت میاد میگفتی بدون تو نمیشه

چی شد که از کنارم رفتی واسه همیشه

میرم از پیش چشمات تا که تنها بمونی

شاید تو اوج غم هات قدر منو بدونی

اگر چه خوب میدونم دورو ورت شلوغه

هرگز تنها نمیشی تنهاییات دروغه

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/11495کپی شد!
1999
۱۸