شرایط

من شرایط و درک می کنم

می فهمم درد سر داری

فقط نمی دونم حست و به من

دوست داشتن یا که بی زاری

.

تو شرایط و سخت می کنی

من همیشه درک می کنم

تا به جایی می رسه رابطه

میگی این جا رو ترک می کنم

 

من شرایط و درک می کنم

با همه سختیای دورو ورش

مانه ها انقد بلند بودن

که شدم مث قهرمان پرش

حدودا برای رسیدن به تو

یه سالی می شه صب کردم

حالا حاضرم هرکاری کنم

تا به اون روز قرار برگردم

——

یه روز عادی برای تو

یه روز عالی برای من

نمی فهمی چه حالی داره

دیوونه یه زن بودن

——

تو شرایط و سخت می کنی

می شم یه عاشق زخم خورده

کسی که خودت تو این بازی

انگار روحش و ازش برده

تو شرایط و سخت می کنی

من همیشه درک می کنم

تا به جایی می رسه رابطه

میگی این جا رو ترک می کنم

چه چیزی می خوای که نشنیدی

از لبای باز و بسته من

می خوای چه کاری انجام بدن

این دو تا دستای خسته من

——

یه روز عادی برای تو

یه روز عالی برای من

نمی فهمی چه حالی داره

دیوونه یه زن بودن

——

از این نویسنده بیشتر بخوانید: