مقصرش تویی

اینکه که دیگه من نمیخندم

اره مقصرش تویی…

به هیچکی من دل نمیبندم…

اره مقصرش تویی..

یه جور شکستی قلبمو…

که دیگه عاشق نمیشم

حتی اگه خودت بیای

ادم سابق نمیشم…

تو کی دیدی این دلم خستس……

دیدی جونم به جونت بستس….

دیگه خب پس چه مرگت بود…

چرا هی میکردی تو دس دس….

من‌که تو عاشقیم با تو…

نذاشتم هیچ کم و کاستی..

غلط  کردی که برگشتی…

تو که عشقم رو نمیخواستی.‌

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/114876کپی شد!
346