حسِ پشیمونی

حسِ پشیمونی

برگردو منت بزار،برای اخرین بار
بهم یه فرصت بده،نگو خدانگهدار

حس پشیمونیو،دردی که تو سینمه
خیلی زیاده نرو،همین برام بسمه

برگرد منو نگاه کن،فقط واسه یه لحظه
بلکه بگیرم حاجت،دلت بازم بلرزه

نه اما اون نگاهت،چه سردو بی رمق شد
بد کردم با دل تو،که لعنت بر خودم شد

میگیره اهت حتما ،دامن زندگیمو
نرو بهم برگردون ،زندگیه قدیمو

میگی نمیشه برگشت، به روزای گذشته
دلم شکسته بدجور،گذشته برنگشته

میری میدونم اینجا، دلت چقدترک خورد
زیادی به سَرِمن، دلتو هرکی برد برد

 

عادله محلاتی

https://www.academytaraneh.com/114874کپی شد!
425
۲
۱