قسمت …

نه میگم به یاد ِمن باش ، نه میگم عاشقت هستم

برو با هر کسی میخوای ، من از این زندگی خستم

خستم از ناز ِ نگاهت ، خستم از چشای رنگیت

خسته از گرمیه دستات ، یا که قلب ِ سخت و سنگیت

خستم از بغضمو – گریه ، خسته از عاشقیـاتم

برو هر جا- که دلت خواست ، ببر این رازقیاتم…

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/11486کپی شد!
1251
۶۹