درمون

درمون دردمی

تنها تو محرم قلب پر دردمی

این زخم کهنه رو تنها تو مرهمی

 

مرهم میذاریو می خوابه درد من

محرم میشی تو با این قلب سرد من

 

مهر غم از دلم    بر میداریو  هم

ناگفته هامو من  می خوام با تو بگم

 

با تو میگم  فقط   اسرار  قلبمو

بردار از قلب من  هر زخم کهنه رو

 

هر  درد  لاعلاج  با تو درمون گرفت

از دنیا رفته ای  برگشت و جون گرفت

 

درمون  دردمی  رو زخمم  مرهمی

اینو با  کی بگم  تنها  تو  محرمی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: