ترانه

مایه ى آرامش

نه خیالى و نه دورى

هاله اى از جنسِ نورى

مثِ خورشیدِ تابستون

پرِ گرما، پرِ شورى

خودِ عشقى، خودِ ماهى

توى سرما، سر پناهى

هم سوالى، هم جوابى

مثِ رویا، مثِ خوابى


تو مایه ى آرامشى

همونى که میخوامشى

همیشه هستم پا به پات

یه وقت نرى تنها بشى

چشات طلوعِ زندگى

تو غربت فاصله هاس

با تو بهار و نوبتِ

عاشقىِ چلچله هاس


نه خیالى و نه دورى

هاله اى از جنسِ نورى

مث خورشیدِ تابستون

پرِ گرما، پرِ شورى

خودِ عشقى، خودِ ماهى

توى سرما، سر پناهى

هم سوالى، هم جوابى

مثِ رویا، مثِ خوابى

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/114743کپی شد!
196
۱۵
۱
۴