سی سال

پشت ترافیک خیال رویاتو سر هم میکنم روزای بی تو بودنُ از هفته هام کم میکنم

توحجم این افکار زرد
سبز تراز فکر تو هس؟
پیچیده شاخه های تو
رو تن این روزای گس

پشت ترافیک خیال
رویاتو سر هم میکنم
روزای بی تو بودنُ
از هفته هام کم میکنم

سی سالُ میچینم کنار
قبل تو خالی از همه
باید برات منظومه ساخت
انگاری این دنیا کمه!

با تو چه بی پروا شدم
دیوونهُ قانون گریز
عشقُ باید فریاد کشید
گذشته ها رو دور بریز

آغوشتو وا کن که من
با تو جهانم تازه شد
من شاعرم حسم به تو
نوشتنُ یادم آورد

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/114610کپی شد!
275
۵
۱
۲