چراغ قرمز

پشـــتِ چـــراغِ قرمــــز ایستــادم... یه خاطـره از توو ســرم رد شــــد...! بازم دوبــاره راهــــو گـــم کــــردم... بازم دوباره حــــالِ مــن بـــد شـد...!

پشـــتِ چـــراغِ قرمــــز ایستــادم…
یه خاطـره از توو ســرم رد شــــد…!
بازم دوبــاره راهــــو گـــم کــــردم…
بازم دوباره حــــالِ مــن بـــد شـد…!

توو هـــر اتوبانـــی که می‌پیچــــم…
از هـــر خیابونـــی که من میــــرم…!
توو ذهنِ من عشــقِ تو حک میشه…
از فکـــرِ تـو سرگیجــــه می‌گیــرم…!

بغضــی که دارم تلـــخ و سنگینـــه…
تسکیـــن حالـــم، قــرصِ مرفینــه…!
حـــس می‌کنم بی تو تمــامِ شهـــر…
غــرقِ سکــوتِ ســـرد و غمگینـــه…!
هرشب چشام از گریه خون میشه…
هرشب، دلـــم عاشـــق‌تر از پیشــه…!
عشقــی که تو به قلـــبِ مــن دادی…
محکـــم زده به ریشــــه‌ام تیشــــه…!

جـز درد چیـزی توو جهانــم نیسـت…
از رفتنـــــت خستــــه و داغونــــم…!
توو بـــام تهـــران،چیتگـــر،دربنــــد…
هر روز و هر شـب بی تـو بارونـــم…!

از بــــاغِ فـــــردوس تا نگارستـــان…
هرلحظــه قلبــم غـــرقِ احساســـه…!
بی تو کجــــا بایـــد بــــرم…وقتــی…
این شهـر ما رو خــوب میشناسـه…؟!

بغضــی که دارم تلـــخ و سنگینـــه…
تسکیـــن حالـــم، قــرصِ مرفینـــه…!
حــس می‌کنـم بی تو تمــامِ شهـــر…
غــرقِ سکــوتِ ســـرد و غمگینـــه…!
هرشب چشام از گریه خون میشه…
هرشب، دلــم عاشـــق‌تر از پیشــه…!
عشقــــی که تو به قلــبِ من دادی…
محکــم زده به ریشـــه‌ام تیشـــــه…!

گلناز جلالی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: