پا شو

پاشو
پاشو عزیزم وقتِ رفتن نرسیده
چشمِ حسودِ کی تورو بامن ندیده

پاشو گلم واکن چشایِ مهربونو
اینجوری تو پیرم نکن منِ جوونو

قولو قرارامونو یادت رفته جونم
که وقتی من دَر میزنم باشی تو خونم

من دیگه بی تو بر نمیگردم به خونه
قرار نبود اینجا کسی تنها بمونه

کی بود میگفت واسم یه ذره غم نمیخواد
مگه نمیگفتی بهم مشکی نمیاد

ببین که سرتاپامو مشکی پوش کردم
من بعدِ تو تنها ،رفیقِ غمو دردم

بعد تو دنیا واسه من معنی نداره
خونه ی من اینجا حوالیه مزاره

من دیگه مردِ دوره گردِ گل فروشم
دیگه بهم بیاد نیاد مشکی میپوشم

https://www.academytaraneh.com/114584کپی شد!
554
۷
۲