گاو

اتل متل…کودکانه

....

اتل متل توتوله
یه گاو داریم فضوله

 

ما شیرش و می نوشیم
قبلش اون و می جوشیم

 

واسه بدن مفیده
کی بهتر از شیر دیده

 

هم کره و هم پنیر
از شیرِ خوبش بگیر

 

بخور، بخور نوش جون
هم تنهایی هم با نون

 

آچین، واچین بچه ها
یه پا برچین نه دوپا

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/114577کپی شد!
557
۲