البوم پرسه در خیال

البوم پرسه در خیال

تبر نزن به ریشه ام منی که زجر دیده ام منی که مثل آینه تو را به تن کشیده ام

البوم پرسه در خیال

ترانه سرا

مصطفی رضاوند

علی اکبر یاغی تبار

تبر نزن به ریشه ام
منی که زجر دیده ام
منی که مثل آینه
تو را به تن کشیده ام

به صحن انزوای من
دوباره گریه را نریز
به خاک اگر که میکشی
به خون مرا نکش عزیز

تو از قبیله ی منی
تو از تبار و ایل من
نبر مرا به بی کسی
نبر به جنگ تن به تن

برای قد کشیدنت
شکسته شد بال و تنم
تو بارور شدیو باز
شکسته تر ز تو منم

بیا که ویرانه شدم
جهان غرق وحشتم
بیا که من  نمرده ام
اگر چه پر جراحتم

به صحن انزوای من
دوباره گریه را نریز
به خاک اگر که میکشی
به خون مرا نکش عزیز

https://www.academytaraneh.com/114342کپی شد!
268
۷