جنین

وقتی جنینِ در جنون هستی
ته مونده‌ی احساس و خون هستی
محصول عشق دیگرون هستی
مطرودِ از ما بهترون هستی
رو بند نافت بندبازی کن!
بازی ولی، خیلی خطرناکه!

در بندی و جنگ و ستیزی نیس
روی گلوی تو که تیزی نیس
دور تو جز ادرار چیزی نیس
محکومی و راهِ گریزی نیس
نُه ماهو دائم یکّه‌تازی کن!
نیستی ولی جای تو نمناکه!

«پاره می‌شه اول رقص تو
سیم سه‌تارِ زندگی‌ت بچه!
دست تو خالی می‌شه، می‌بازی
پای قمار زندگی‌ت بچه!
می‌پیچه توی گوش تو جیغِ
سوت قطار زندگی‌ت بچه!
توو دستته توو آخرین ایسگا
تصویر تار زندگی‌ت بچه!»

آدم می‌شی، یه آدم کوکی
که لنگِ آدمای مفلوکی
به آدمای شاد مشکوکی
جمعیتِ تنهای متروکی
خوش اومدی! خودت رو راضی کن
دنیا تو رو با گریه می‌شْناسه!

دنیای نامردِ پر از اَلدنگ
هی می‌زنه بِت انگ پشتِ انگ
از پای لنگ و بازی هف‌سنگ
روح و روانت با تن‌ِت در جنگ
شبها بشین کلاتو قاضی کن!
دنیا یه کاسه‌س زیر نیم‌کاسه!

#مهدی_دمی‌زاده
#مهدی‌دمی‌زاده
#جنین

کانال تلگرام اشعار و نوشته ها:
https://t.me/MehdiDamizadeh

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

175
۱۸
۵