چرتکه

چرتکه

برای لحظه های من تو داری چرتکه میندازی

نفس هامو تو میشماری چیه جریان این بازی

سخاوتمندتر از من ،مگه دیدی ،سراغ داری

بشو ناجی رویاهات،رها شو از این اجباری

بگی برو به سر میرم ،بگو بمیر میمیرم

ولی بدون با این تردید من هرگز نمیمیرم

نمیتونم از این رویا که قلبت توی دستامه

بکنم دل،بیام بیرون ،همین رویا نفس هامه

تو این روزا که من هستم،یکم سخت تر بگیر به من

بزار راحت جدا بشم،فراموشت کنم از دم

شبا برو بخواب رو مبل،دود سیگارو بیشتر کن

نزن عطری که دوست دارم،موهاتم کوتاه تر کن

منم قول میدم که دیگه نگم با کی کجا میری

بری هرجا که دوست داری بیای آخره تاریکی

میرم سراغ اون چرتکه باید حسابدار باشم

چمدونامو میبندم نمیزارم دیگه خوار شم

۰۰/۸/۹

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

172
۱۵