آب خوش

( آب خوش )

 

گریه م میگیره از این

روزای تیره…دنیا

قلبم شکستی ای کاش

قلبت بگیره …دنیا

 

سخته نفس کشیدن

وقتی که روی دستات

اونی که دوست داریش

آروم بمیره ..دنیا  !

 

هر روزمون عذاب و

هرشب عذاب اما

ما روو به آسمونیم

با چشم خیره…دنیا

 

ما مردمان این خاک

بی آرزو  و   رویا

از زندگی دلامون

بیزاره…سیره…دنیا

 

یک عمره  بی خبر از

حال همیم و غافل

قدر همو میفهمیم

روزی که دیره..دنیا

 

فایده ش چیه جوانی

وقتی که قلبمون توو

زندون روزگارت

عمری اسیره..دنیا

 

انگار خاک مرده

پاشیده  روی این شهر

آب خوش از گلومون

پایین نمیره..دنیا  !

 

(عباس مقدم)

کانال شعرو ترانه @sheertarane2255

398
۲۲
۲
۳