ترانه انتخاب

ترانه انتخاب

همه چیمو خودم پای تو دادم چقد ساده منو دادی به بادم

انتخاب

میگی میخوام برم تنهات بزارم
توی قلبم یکی رو جات بزارم
همه چیمو خودم پای تو دادم
چقد ساده منو دادی به بادم
یه عمریه فقط من پابه پاتم
زمین خوردیو گفتم که با هاتم
بهم میگی برو از خاطراتم
میرم میدونی که من سر براتم
اهای ای داد بی داد از زمونه
یکی میره یکی عاشق می مونه
آهای ای داد بی داد داد بی داد
تموم آرزوهام رفته بر باد
یه جوری من بهت دل داده بودم
که از چشم خودم افتاده بودم
می دونستم واسه تو خیلی زودم
توی دام دلم افتاده بودم
چیکار کردی ببین با روزگارم
اگه بی من خوشی تنها بزارم
بده هرجوری که میخوای عذابم
میدونی که تویی باز انتخابم

46
۱