متهم

“متهم”

هیچ دفاعی از خودم ندارم
متهم ردیف اول منم
علیه من داره شهادت میده
عطری که باقی مونده رو پیرهنم

تموم عمرمو گذاشتم براش
تمومه زندگیمو ریختم به پاش
جدا با اون اخلاق خاصی که داشت
همینقدم زیادی موندم باهاش

گفتم دلم میخاد که زیر بارون
کناره تو چترو کنار بذارم
گفت چقد حیف شد عزیزم آخه
کلا ببین بارون و دوس ندارم

از عشق سابقش همیشه میگفت
منو یجورایی شبیه اون دید
اون واسه ی تجدید خاطراتش
میخواس منو ، حرف دلمو نشنید

یادمه وقتی گفتم عشق منی
نگاهی کرد و چن دقیقه خندید
وقتی سرشو زیر آب میبردم
وحشت زده پیرهنمو میکشید

غروره من همدست من بوده و
به جز غرورم قدرتی ندارم
تمومه اعتراف من همینه
آقای قاضی صحبتی ندارم

چشمامو وا کردم دیدم کنارم
خوابیده و دستم تووی دستشه
تاثیر فیلم دیشبه که دیدم
بازم میگم عاشقتم ! وقتشه !

محمد قربانپور

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/114192کپی شد!
275
۲