چراغ

اگه رفتی و دیدی حالتو بدتر کرد

منتظر نیستم ولی بازم به من برگرد

به من برگرد از این کابوسی که توشی

تورو میخوام اگه حتی سرد و خاموشی

برای لحظه های خوب فردامون بیا

 

یه چراغ توی قلبم یه ستاره روی موته

اگه برگردی میبینی که یه عاشق روبروته

داره تو اخبار میگه بی هوا پاییز و برذی

عطر تو پیچیده اینجا مگه از کجا اوردی؟

برای لحظه های خوب فردامون بیا

 

تو یه لبخند ژکوندی رنگ ابی روی بومه

چهره ات پیداست اما یه اثر نا تمومه

اسمتو دوخته رو لبهام یه کتاب حرف نگفته

«بیخیال فراموشش کن» که فقط یه حرف مفته

برای لحظه های خوب فردامون بیا

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

94
۷