افغانستان

افغانستان…

این همه سال

چقد سخته که آدم این همه سال
پر از ترس تفنگ و جنگ باشه
چقد میشه صبوری کرد این و
مگه میتونه آدم سنگ باشه

 

چه وحشتناک میشه وقتی دشمن
خودش رو از تو و خونت بدونه
ندونی که چی میشه بعد از اینا
ولی ای کاش می شد خوب بمونه

 

همش درگیر حس اضطرابی
یه چشمت اشک هست و یه چشت خون
تا دیروز درس و دانشگاه فکرش..
یعنی چی میشه واسه دخترامون

 

وطن یعنی یه تیکه از وجودت
که هرقدرم بدو بیمار باشه
چی می شد خوب می شد حال میهن
چی میشه خوب بشه اینبار باشه؟

 

یعنی میشه صدای تیرو ترکش
یعنی میشه که شهر آباد باشه
وطن یعنی یه حس امنیت که
میتونه واسه تو ازاد باشه

https://www.academytaraneh.com/114065کپی شد!
333
۱۲
۳